Địa chỉ: THÔN 12  LỌC THÀNH, BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG. Giá 1 tỷ 2 - 3.3 Tỷ.
Diện tích: 2 - 47 sào, 3 SÀO 3. Hình thức:

Danh mục: