Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 1 tỉ 500 triệu bớt lộc
Diện tích: 261m2 Hình thức:

Danh mục: