Địa chỉ: Bắc Giang Giá 1 tỉ 100 triệu
Diện tích: 120m2 Hình thức:

Danh mục: