Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 4 tỉ 500
Diện tích: 2113m2 Hình thức:

Danh mục: