Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2 tỉ 500 triệu( thương lượng nhẹ)  
Diện tích: 500m2 Hình thức:

Danh mục: