Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 2 tỉ 50 tr
Diện tích: 3 sào Hình thức:

Danh mục: