Địa chỉ: Gia Lai Giá 6xx
Diện tích: 5x70 Hình thức:

Danh mục: