Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 200tr/m ngang
Diện tích: 300m2 Hình thức:

Danh mục: