Địa chỉ: Bình Phước Giá 2,8ty
Diện tích: 1.3 sào Hình thức:

Danh mục: