Địa chỉ: Bình Định Giá 620 triệu
Diện tích: 110m2 Hình thức:

Danh mục: