Địa chỉ: Vĩnh Phúc Giá 6 tỉ 800 triệu
Diện tích: 8,4 ha Hình thức:

Danh mục: