Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 4 tỉ 800 triệu
Diện tích: 4 sào Hình thức:

Danh mục: