Địa chỉ: góc 2/4 và Nguyễn Phong Sắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa. Giá 9.8 tỷ
Diện tích: 154m2 Hình thức:

Danh mục: