Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 5,5 tỉ
Diện tích: 4 sào 2 Hình thức:

Danh mục: