Địa chỉ: TỔ 20, PHƯỜNG SÔNG HIẾN, TP CAO BẰNG-TỈNH CAO BẰNG Giá 9xxtr  sổ hồng pháp lí rõ ràng 
Diện tích: 72,2 m2 Hình thức:

Danh mục: