Địa chỉ: Long An Giá 1 tỉ 350 triệu
Diện tích: 128m2 Hình thức:

Danh mục: