Địa chỉ: Đak Lak Giá 420 còn thương lượng
Diện tích: 115m2 Hình thức:

Danh mục: