Địa chỉ: Tây Ninh Giá 780tr
Diện tích: 5x32 Hình thức:

Danh mục: