Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 30Triệu/m2
Diện tích: 150m2 Hình thức:

Danh mục: