Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 140tr/m ngang
Diện tích:   6x45  Hình thức:

Danh mục: