Địa chỉ: Thừa Thiên Huế Giá 480 tr
Diện tích: 120m Hình thức:

Danh mục: