Địa chỉ: Tiền Giang Giá 480triệu
Diện tích: 216m2 Hình thức:

Danh mục: