Địa chỉ: Bình Phước Giá 120tr/m
Diện tích: 892,3m2 Hình thức:

Danh mục: