Địa chỉ: Khánh Hòa Giá 205tr 1m ngang
Diện tích: 471,5m2 Hình thức:

Danh mục: