Địa chỉ: Bình Phước Giá 1 tỉ 60 triệu/ha
Diện tích: 6h6 Hình thức:

Danh mục: