Địa chỉ: Đăk Nông Giá 250tr/m
Diện tích: 855,3m2 Hình thức:

Danh mục: