Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 1 tỉ 100tr/sào
Diện tích: 8622m2 Hình thức:

Danh mục: