Địa chỉ: Vũng Tàu Giá 7 tỉ
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: