Địa chỉ: Thanh Hóa Giá 2 tỉ xx
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: