Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1ty550 thương lượng.
Diện tích: 104,1m2 Hình thức:

Danh mục: