Địa chỉ: Vũng Tàu Giá 2350 tỉ
Diện tích: 1014 Hình thức:

Danh mục: