Địa chỉ: Vĩnh Long Giá 870 triệu
Diện tích: 108,3m2 Hình thức:

Danh mục: