Địa chỉ: Đồng Nai Giá 1 tỉ 650 triệu
Diện tích: 1700m2 Hình thức:

Danh mục: