Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 110 triệu/m dài
Diện tích: 4399m2 Hình thức:

Danh mục: