Địa chỉ: Thanh Hóa Giá 1 tỉ 100 triệu ( thương lượng nhẹ)
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: