Địa chỉ: Tây Ninh Giá 510triệu
Diện tích: 174,5m2 Hình thức:

Danh mục: