Địa chỉ: Bình Phước Giá 1tỷ bao sổ
Diện tích: 15*170 Hình thức:

Danh mục: