Địa chỉ: Hà Nội Giá 1 tỉ 800 triệu
Diện tích: 4488,7m2 Hình thức:

Danh mục: