Địa chỉ: Bình Phước Giá 3 tỉ 700 triệu
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: