Địa chỉ: Đồng Nai Giá 650 triệu
Diện tích: 5 ×27.9 Hình thức:

Danh mục: