Địa chỉ: Lâm Đồng Giá 300tr/sào
Diện tích: 1.8ha Hình thức:

Danh mục: