Địa chỉ: Quảng Ninh Giá 30 triệu/m2
Diện tích: 235,63m2 Hình thức:

Danh mục: