Địa chỉ: Tây Ninh Giá 600 1 nền
Diện tích: 100m2 Hình thức:

Danh mục: