Địa chỉ: Bình Dương Giá 2 tỉ 350 triệu
Diện tích: 65m2 Hình thức:

Danh mục: