Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 10 tỉ
Diện tích: 210m2 Hình thức:

Danh mục: