Địa chỉ: XÃ TÂN THÀNH TP ĐỒNG XOÀI TỈNH BÌNH PHƯỚC Giá 600trieu
Diện tích: 1000m2 Hình thức:

Danh mục: