Địa chỉ: Quận 11 TPHCM Giá 4.8 tỷ
Diện tích: Hình thức:

Danh mục: