Địa chỉ: Hà Nội Giá 4,3 tỉ
Diện tích: 37/43m Hình thức:

Danh mục: