Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu Giá 7,9 tỷ
Diện tích: 7,7m×12m Hình thức:

Danh mục: