Địa chỉ: Hồ Chí Minh Giá 1 tỷ 350
Diện tích: 328m2 Hình thức:

Danh mục: